Google+ Dalgın Sular : Gece Kraliçesi Kimdir?

23 Ağustos 2013 Cuma

Gece Kraliçesi Kimdir?


Gece Kraliçesi, tarihte gerçekten yaşamış bir kişilik değildir. O,  Mozart’ın “Sihirli Flüt” operası için yaratılmış bir figürdür. Gece Kraliçesi, ilk kez 1791’de Viyana’da, Mozart’ın operasıyla biz “fanilere” ve dünyaya kendini tanıtmıştır.  Ece,  daha sonra Dalgın Sular’a karışıp zaman içinde yüzlerce yüz olmuştur.

Çizim: Fırat Bingöl


Biz, Dalgın Sular fantastik evrenindeki Gece Kraliçesi’ni tarih ve zaman içerisindeki aksaklıkları düzeltmek için icat ettik. (yada ödünç aldık) Gece Kraliçesi, tabi ki bir süper kahraman ama batılı örneklere göre kıyasla daha ulvi ve insani yanları içinde barındırıyor. Ece’nin amacı, zamanın dokusu yırtıldığında oluşan arızalara “akışkanlık-düzen“ kazandırmaktır. O, anlatı evrenimizdeki eylemlere hareket kazandırırken, bize; gecenin, uykunun, karanlığın, aklın, akıldışının, düzenin hatta sezginin anlamı ve görünümleri üzerine düşünme fırsatı sağlıyor.

Gece Kraliçesi, gecenin karanlığında ölümün muğlak olduğunun farkındadır ve bu yüzden çoğunlukla ölümden gelenlerin, yani dirilenlerin yanındadır. Dalgın Sular’da, Ece’nin Yedi Uyurlar’ın en büyüğü Hadrianus ile özel bir bağı bulunmaktadır.

Gece Kraliçesi, gece ile gündüz, ölüm ile yaşam arasında varolan mekân ve zamanda meydana gelen düğüm ve kördüğümleri çözmek için biz insanların arasındadır.

Çizim: Dinç Onur Aydın


Gece Kraliçesi ve Hızır, geleneksel teolojide “melek” kavramı ile işaret edilmeye çalışan bir üst irade seviyesinde yer almaktadırlar. Ama aynı zamanda bu iki kahramanımız, insanı boyut ve şahsiyet taşımaktadır. İkisininde üst iradesinin vuku bulması insanlarla, bizlerle temasına bağlıdır.

Gece Kraliçesi ve Hızır “zamanın dokusu yırtıldığında” meydana gelen düzensizliği tamir etmeye, tekrar zamanda ve dünyada düzeni/ahengi sağlamaya çalışır. Fakat Gece Kraliçesi ile Hızır arasında önemli bir fark vardır. İki süper/ulvi kahramanımız aynı ortak motivasyon ile hareket etseler dahi, farkı davranışlar göstermektedirler. Çünkü Gece Kraliçesi’nin dünyanın / varlığın düzeninden anladığı ile Hızır’ın anladığı farklıdır. Bu sebeple iki kahramanımızın da zaman içindeki yırtılmaya yapacakları müdahale farklı olacak, çoğu zamanda karşı karşıya geleceklerdir.

Gece Kraliçesi, bir “melek” olarak zamanın dokusunu / düzeni tek başına tamir edecek güce muktedir değildir. Bu yüzden O, diğer insanların ve belki de Hızır’ın yardımına ihtiyaç duyar.  Çünkü zaman, insanlığındır ve tarihindir. Zamanın dokusunda iyileştirme yapacak olan Ece, dokuyu insanlar olmadan onaramaz.

Gece Kraliçesi, varlık halinin sonucu olarak “zaman” üzerine yapacağı iyileştirmede karanlıktan hareket ederek, gecenin hakimiyetini kurmaya çalışacaktır. O, insanların enerjisini ve hikayelerini derleyip karanlığa taşımak istemektedir.

Dalgın Sular evrenindeki dirilenler, ölümden dönenler; karanlığa, muğlak olana, iç çatışma ve geçmişe daha fazla enerji ve arzu taşıdıkları için; Gece Kraliçesi çoğunlukla ölümden dönenlerin yanında olacaktır.

Dalgın Sular’ın Gece Kraliçesi, Varlık’ın vücut-cisim kazanmış hali olabilir, hatta öyledir. Gece Kraliçesi, ölümden gelenlerin, dirilenlerin bakış açısını temsil eden, onların dili olmayı deneyen, onların “haklarını gözeten” ilkeler bütünü ve figürdür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.