Google+ Dalgın Sular : Ağustos 2020

31 Ağustos 2020 Pazartesi

'Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi' - Kitabı Blog Yayını İle Okumaya Açıldı!

 'Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi

Kitabı aşağıdaki blog yayın ile okumaya açıldı!

kelimelerinanayurdutarihi.blogspot.com/

İskender Savaşır'ın 'kamu malı' dediği ve tartışılmasını, 

itiraz veya yorum ile geliştirilmesini istediği 

dil, kültür ve tarih çalışması.

Blog arşiv, kitap dizgisine uygun biçimde sıralandı. 

İyi okumalar, itiraz veya yorumlar...


4 Ağustos 2020 Salı

Dalgın Sular: Elke Ateşle Mühürlenen


Elke: Ateşle Mühürlenen, Dalgın Sular  - Hanım Koçyiğit

Klaros Yayınları, Roman, 392 sayfa

 


Elké, mitolojik bir karakterin Mezopotamya kültüründe geçen isimlerinden biri aslında. Her kültürde farklı isimlerle biliniyor. Ermenilerde Alk, Orta Asya Türklerinde ve Anadolu’da Alkız, Albastı Karısı, Almast, Kürtlerde Elké, Pirevok, Pirebok olarak söylencelerde geçiyor. Roman çıkış noktasını Lilith mitinden alıyor. Kutsal kitaplarda yer almasa da mitolojide ve birçok kadim inanışta, Âdem’in ilk eşi Lilith’ten bahsedilir.

Bu inanışa göre; aynı topraktan yaratılmış olmalarına rağmen Lilith’ten Âdem’e biat etmesi istenir. Kabul etmeyince gözden düşer, eşitlik ısrarında diretince de cennetten kovulur. Bu romanın ana karakterlerinden biri olan Elké de, Lilith’e yapılanları kabul etmeyip lanetlenen ve yeryüzüne sürülen melek soylu varlıklardan biridir. Bin yılların unutuşunda, kuş uçmaz kervan geçmez, zemherilerin kış masalları fısıldadığı bir dağ köyü… Ateşin başında, o eski dillerin kadim söylencelerini anlatırdı masalcı kadınlar. Büyülenmiş gözlerinde karanlığı kovalayan alevlerin oynaştığı çocuklar, masalların gerçek olmadığı için bu kadar güzel olduğunu bilmeyecek yaştaydılar. Kadim kültürlerde benzer karşılıkları olan ve her bir dilde farklı isimlerle bilinen Elké ve onun bin yıllar süren intikamı, o eski dağ köyünü ve ailenin peşini bırakmayarak nesilden nesle yenilenecektir.

Elke, Klaros Yayınları

Elké: Ateşle Mühürlenen’de; bin yılların yorgun bilgileri, şifacılık, cennetten kovulmuş melekler, doğaüstü olaylar ve karşılaşmalar, kuşaklar boyunca süren ailelerin serencamları, Türk, Kürt ve Ermeni halklarının iç içe geçmiş, dil ve din farklarının da ayıramadığı ortak kültür ve tarihleridir anlatılan. Yolların, sürgünlerin, yoksulluğun, ayrılıkların ve ölümlerin araya girdiği bu ölümcül kovalamacaya, Elké’nin binlerce yıl öncesinden hasımları da katılacaktır. “…Ben ki kutlu ateşten ve ışıktan gelenim… Âdem’den öncesi ve sonrası yaratılanlar şahidim olsun… Tanrının lanetlediği bütün mahlûkata and olsun ki; senin ve senden sonrakilerin ocağı huzur bulmayacak, toprağın bereket, soyun rahat yüzü görmeyecek; dirlik, düzen tatmayacak. …İşte o zaman senin kıyametin başlayacak. Sen ve zürriyetin, asla tanrı buyruğu ile ölmeyeceksiniz.” Bu anlatı; masalından kovulan kötücül bir varlığın hikâyesidir.